Hide Main content block

Tin nổi bật

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

hội nghị tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

Vừa qua, ngày 27/6/2019 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hợp Thịnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử ...

Triển khai Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện,…

Triển khai Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn xã Hợp Thịnh

Ngày 03/6/2019 Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh Triển khai Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn xã Hợp Thịnh, l...

Xã Hợp Thịnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học…

Xã Hợp Thịnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh năm 2019

Để chủ động đề phòng, hạn chế các vụ đuối nước, tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tính mạng đối với thanh thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời tăng cư...

hochiminh 2

Chính trị

Kinh tế

LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “CHI HỘI PHỤ NỮ THỰC HIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM GẮN VỚI RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC”

LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “CHI HỘI PHỤ NỮ THỰC HIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM GẮN VỚI RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC”

Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2018, ngày 17/8/2018 Hội LHPN huyện Kỳ Sơn tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức” tạ...

Du-lich-hb 123

Văn hóa - Xã hội

An ninh - Quốc phòng

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRONG “XÂY DỰNG LÀNG, BẢN VĂN HOÁ - QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, GẮN VỚI XÂY DỰNG THẾ TRẬN QUÂN SỰ TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN”

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRONG “XÂY DỰNG LÀNG, BẢN VĂN HOÁ - QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, GẮN VỚI XÂY DỰNG THẾ TRẬN QUÂN SỰ TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN”

Về dự chỉ đạo Hội nghị và trao quà Tết cho các hộ gia đình có đồng chí Nguyễn Thị Dung - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Bùi Thanh Phúc - UVBTV, Trưởng Công an huyệ...

phan anh kien nghi

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017Thi hanh hien phap 2013 copy

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction